Kontakt

Kontaktovať nás nikdy nebolo jednoduchšie. Pre úspešné doručenie vašej požiadavky stačí vyplniť nasledujúci on-line formulár, ktorý automaticky prepošle vašu správu priamo zodpovedným osobám. Avšak v prípade, že uprednostňujete inú formu komunikácie, neváhajte sa na nás obrátiť prostredníctvom kontaktných údajov uvedených pod týmto formulárom.

* Správa odoslaná prostredníctvom vyplneného kontaktného formuláru je automaticky zaslaná na e-mailovú adresu konf.kph.fpm@euba.sk, a je priamo adresovaná zodpovedným členom organizačného výboru konferencie Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018.

** V prípade, že sa vaša komunikácia vzťahuje na administráciu účastníckeho poplatku, vaša správa bude preposlaná osobe zodpovednej za danú oblasť: Ing. Peter Šinský. V prípade, že si želáte kontaktovať danú osobu priamo prostredníctvom e-mailu, neváhajte napísať na e-mailovú adresu: peter.sinsky@euba.sk.

Kontaktné informácie pre inú formu komunikácie:

Ekonomická univerzita v Bratislave

Fakulta podnikového manažmentu

Katedra podnikovohospodárska

Dolnozemská cesta 1/b, 852 35 Bratislava

Slovenská republika

Telefón: + 421 2 672 95 570

Web: http://fpm.euba.sk/

E-mail: konf.kph.fpm@euba.sk

Reklamy