Miesto konania

Konferencia Katedry podnikovohospodárskej Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave s názvom Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 sa tento rok uskutoční v konferenčných priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave. Adresa je nasledovná:

Ekonomická univerzita v Bratislave

Spoločenská miestnosť V1

Dolnozemská cesta 1/B

852 35 Bratislava

Slovenská republika, EU

collage

Miesto konania konferencie:

Reklamy